Система CancerCureClinic-info

  

 

 

Правила и Условия за ползване на Персоналния Сайт в Системата CancerCureClinic-info.
БЕЗПЛАТНО ползване.

(Последно обновление 09 Апр. 2016 г.)

ТОВА Е ВАЖНО -
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ
тези правила внимателно преди да правите поръчка на Персонален сайт в Системата CancerCureClinic-info.(ЗАБЕЛЕЖКА: След като изтече този промоционален период, (който е наречен условно Early Bird и не е определен по време) и Персоналният сайт стане платен, тези правила на ползване предстои да бъдат променени. Ползователите които са придобили сайт безплатно през този промоционален период Early Bird имат преимуществото да запазят правата си на обикновен ползовател без да заплащат допълнително.)


Със самия факт че извършвате поръчката на Персонален Сайт в Системата CancerCureClinic-info, вие заявявате че приемате тези Правила и Условия за ползване на Персоналния Сайт CancerCureClinic-info. Персоналният сайт който получавате при поръчка, е по вид като посочения модел на сайта, но с вашите данни и ваше ID в Системата CancerCureClinic-info.
В текста на тези Правила и Условия за ползване на Персоналния Сайт CancerCureClinic-info който следва, вие за краткост, се именувате «Ползовател», Системата CancerCureClinic-info за краткост се именува «Система», а Правила и Условия за ползване на Персоналния Сайт CancerCureClinic-info за краткост се именуват «Условия за ползване».
Прочетете внимателно тези Условия за ползване и в случай, че те не ви харесват, или не сте съгласен да ги спазвате – не поръчвайте сайт!

1. Системата запазва за себе си правото да променя настоящите Условия за ползване и модела на Персоналния сайт CancerCureClinic-info без да е необходимо да уведомява за това Ползователя. Самият Ползовател поема грижата да се информира самостоятелно за тези промени – по всяко време когато самият той пожелае, като просто натисне връзката Условия за ползване в дъното на страницата от неговия Персонален сайт, която води до този текст, който четете в момента.
Чрез това, че Ползователят продължава да използва Персоналния сайт и Системата CancerCureClinic-info, той приема обновените Условия за ползване. 
ПОЯСНЕНИЕ:
а) Не всеки Ползовател желае да получава периодични уведомления за тези изменения, а ако Системата изпраще периодично до всеки Ползовател непожелани уведомления – тези непожелани уведомления може да впаднат в категорията „спам”, затова накратко – Ползователят поема грижата да се информира самостоятелно за тези промени.
б) Промените, които Системата извършва в настоящите Условия за ползване, могат да бъдат наложени от промяна в държавни закони, изменение на икономически условия и други – затова правото да променя настоящите Условия за ползване без да е необходимо да уведомява за това Ползователя е първа точка от тези Условия за ползване.
Например такава промяна предстои да настане след като изтече този промоционален период Early Bird и Персоналният сайт стане платен. А засега той е безплатен. Ползователите които са придобили сайт безплатно докато продължава да бъде в сила този промоционален период Early Bird – след неговото изтичане ще запазят правата си на обикновен ползовател без да заплащат допълнително. Ще се наложи да заплатят само в случай че изявят желание да променят своя статус и, от обикновен Ползовател, да преминат на ПРО акаунт. Детайли за това ще бъдат дадени в новите Условия за ползване.
Когато ние изменим тези Условия за ползване, ние ще актуализираме тази страница и ще посочим датата на последната промяна. Вие може да откажете да се съгласите с измененията, но ако го направите, вие трябва незабавно да преустановите използването на нашия сайт и нашите услуги. Трябва да посещавате тази страница, всеки път, когато посещавате нашия сайт (или вашия персонален сайт) и да четете и приемете обновените Условия за ползване, ако датата на последна промяна е по-скорошна от последния път, когато сте приели Условията за ползване.

2. МЕДИЦИНА – ИНФОРМАЦИЯ – ЛЕЧЕНИЕ.
ОСНОВЕН ФУНДАМЕНТАЛЕН ЗАКОН на Системата CancerCureClinic-info е:
- НИЕ НИКОГО НЕ ЛЕКУВАМЕ! НИЕ ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ – А ТЕЗИ КОИТО СЕ НУЖДАЯТ, СЕ ЛЕКУВАТ САМИ!
- НИЕ НИКОГО НЕ ЛЕКУВАМЕ! НИЕ – както Ползователите на тази Система, така и всички доброволци които участваха в нейното изграждане/съставяне, НИКОГО НЕ ЛЕКУВАМЕ, защото не сме Лекари и нямаме това право.
Ние ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ – затова и Системата е именувана CancerCureClinic-info = information!
Ние ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ за следните Лечения (Терапии) официално признати от специални Лекарски Комисии и оторизирани Медицински Органи в Руската Федерация и/или Съединените Американски Щати:
2, а) Терапията, станала световно известна под името «Терапия на Шевченко», съставена от група Учени на Росийската Федерация (Държавен Медицински Университет на ул. Островитянова в Москва (изв. като "Второй Медицинский институт"), с издаден Патент на Изобретение от Росийската Федерация издаден през 1997 г., на името на Павличенко Владимир Сергеевич, под номер 2075313,
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=3725&DocNumber=2075313&TypeFile=html <<< Този линк съдържа документ издаден от РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ – и Ползователят се задължава всеки път когато цитира «Терапия на Шевченко», да дава само него, така както е публикуван, без да го публикува допълнително преведен на други езици, а всички които желаят да прочетат този текст на свой (друг) език – да предупреди, че ако го преведат, това ще бъде на тяхна отговорност и риск и да им предложи да не дават своите преводи на трети лица, поради риск от неточности в превода, които биха могли да заблудят.
2, б) Чаева Терапия (и профилактика) на Доктор Миллер, официално призната от оторизираните Медицински Органи в Съединените Американски Щати. Точни данни за нея трябва да се дават на първо място от официалния сайт на Компанията Whole-Wellness-Club. Това е ПЪРВИЯТ И ОСНОВЕН и официален източник на информация, към който Ползователят е длъжен да насочва интересуващите се посетители!
Освен този първи и основен източник на информация, Ползователят има право да насочва интересуващите се и към допълнителни източници на информация – това са изследванията на различни учени по темата, като изследванията на отец Иоан, които могат да се видят на всеки от Персоналните сайтове.
2, в) Официалният сайт на Компанията Whole-Wellness-Club е ПЪРВИЯТ И ОСНОВЕН и официален източник на информация, към който Ползователят е длъжен да насочва интересуващите се посетители също и за всички други продукти на Компанията Whole-Wellness-Club. Те са подробно точно и отговорно описани на персоналния сайт към тази Компания, който Ползователят придобива безплатно когато открива свой акаунт в Компанията. Към този (втори) сайт води връзка от Персонален сайт на Ползователя в Системата CancerCureClinic-info.
Това е Правило на Системата. То е поставено с цел сигурност и авторитетност на информацията, която се предлага на посетителите.

3. СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА на Ползователя да иска (или приема) ПАРИ от лекуващите се – под каквато и да било форма! ОСНОВНО ПРАВИЛО на Системата е че:
А. Болните, посетителите на този сайт, се ползват БЕЗПЛАТНО от информацията която им предоставя Системата и се лекуват САМИ!
Б. А Ползователите на Персонален сайт към Система CancerCureClinic-info получават своите възнаграждения от друга активност – а именно:
4-Б-а) от законно сътрудничество с фирмата Whole-Wellness-Club в интеграция с която работи нашата Система CancerCureClinic-info. Комисионните които вие получавате от това законно сътрудничество са обект на ваше отделно съглашение с фирмата Whole-Wellness-Club, информация за тях е представена на официалния сайт на фирмата Whole-Wellness-Club и нямат отношение към Система CancerCureClinic-info нито към тези Условия за ползване, които в момента четете.
и 4-Б-б)  След като изтече този промоционален период Early Bird и Персоналният сайт стане платен, обикновеният Ползувател ще получава комисионни срещу предлагане на платния вариант на Персоналния сайт. Условията за това ще бъдат съобщени когато изтече този промоционален период Early Bird. Тогава, ако вие като обикновен Ползовател пожелаете да промените своя статус на по-висок, Ползовател ПРО – вашите комисионни ще се увеличат, а условията за това ще бъдат съобщени допълнително.

В случай че Ползователят наруши това правило и си позволи да иска (или приема) ПАРИ от лекуващите се под каквато и да било форма – той ще бъде лишен от право на ползване на Персоналния сайт CancerCureClinic-info – без специално предупреждение! Комисионните, ако има натрупани такива от предлагане на платния вариант на сайта CancerCureClinic-info, няма да му бъдат изплатени – като санкция за грубо нарушаване на Правилата и Условия за ползване на Персоналния Сайт CancerCureClinic-info – и този параграф е строго предупреждение против такова нарушаване! (ЗАБЕЛЕЖКА: Тази санкция не засяга комисионните получени (4-Б-а) от законно сътрудничество с фирмата Whole-Wellness-Club, които са обект на ваше отделно съглашение с тази фирма – независимо от това със Системата CancerCureClinic-info)

4. Ползователят се задължава съвестно и ревностно да пази и поддържа доброто име и авторитета на Компанията Whole-Wellness-Club и на Системата CancerCureClinic-info. За всички Терапии, включени в Системата CancerCureClinic-info и Медицински Продукти, предлагани от Компанията Whole-Wellness-Club Ползователят трябва да избягва странични, съмнителни, непроверени източници на информация, ползването на които би могло да навреди на авторитета и доброто име на Компанията Whole-Wellness-Club или Системата CancerCureClinic-info

5. СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА на Ползователя да предлага на лекуващите се свои собствени идеи за лечение, колкото и правилни и разумни да му изглеждат те, а също строго се забранява да им предлага и всякакви други „методи” на лечение на рак от типа на множеството хиляди, които са публикувани в YouTube от дилетанти, шарлатани, самозвани лечители и други които за разлика от Терапията на Шевченко са НЕПАТЕНТОВАНИ и които не само че не лекуват рак, но даже носят риск за здравето и живота на лекуващите се.
КРАТКО КАЗАНО: Когато Ползователят говори от позицията на Системата, или със средствата на Системата (своя Персонален сайт), или като Представител на Системата – той се задължава да препоръчва САМО Терапиите, включени в Системата и да съветва лекуващите се да спазват инструкциите точно както е указано в съответната Терапия – това е ПРАВИЛО на Системата!
Ползователят се задължава да спазва това правило с ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ – а, в случай на нарушаване, Ползователят ще бъде лишен от право на ползване на Персоналния сайт – без специално предупреждение! Комисионните, ако има натрупани такива от предлагане на платния вариант на сайта CancerCureClinic-info, няма да му бъдат изплатени – като санкция за грубо нарушаване на Правилата и Условия за ползване на Персоналния Сайт в Системата CancerCureClinic-info – и този параграф е строго предупреждение против такова нарушаване! (ЗАБЕЛЕЖКА: Тази санкция не засяга комисионните получени (4-Б-а) от законно сътрудничество с фирмата Whole-Wellness-Club, които са обект на ваше отделно съглашение с тази фирма – независимо от това със Системата CancerCureClinic-info)

6. По подразбиране, на Персоналния сайт който получавате безплатно като обикновен Ползовател, се намира тази Подписка/Аутореспондер и тази серия писма, която се намира и на посочения модел на сайта. В случай че пожелаете да имате собствен Аутореспондер, Подписка и серии писма – вие:
6-а) след изтичане на промоционалния период Early Bird трябва да активирате опция ПРО и да заплатите определената сума за инсталирането на софтуера, защото ползване на собствен Аутореспондер Подписка и серии писма – това е едно от преимуществата на опция ПРО. 
6-б) Вие може да се ползвате от преимуществото собствен Аутореспондер Подписка и серии писма също и преди изтичане на промоционалния период Early Bird и без да активирате опция ПРО. Но за целта вие трябва да закупите Лицензиран (легален) софтуер и Хостинг, без който Аутореспондерът не може да работи, а също – и да заплатите определената такса за тяхното инсталиране и активиране. При това положение вие ще продължите да се ползвате от това преимущество и след изтичане на промоционалния период Early Bird и без да се налага за целта да активирате опция ПРО.
За да бъде вставена във вашия Аутореспондер ваша Серия писма (с вашето име), е необходимо допълнитено да се вложи труд, за който е необходимо вие да заплатите допълнително. Но вие можете да си спестите този разход, като вставите самостоятелно във вашия Аутореспондер вашата Серия писма (или повече серии писма, колкото пожелаете) – за целта ще ви бъде оказана помощ, като ви се предоставят два обучаващи видео клипа за – за Подписката, за сериите писма, за Аутореспондера и как да се ползвате и управлявате този мощен информационен инструмент.

7. За всички допълнителни въпроси (например ако вие вече имате Лицензиран Софтуер Аутореспондер, или вече имате свой хостинг и други въпроси), пишете ни допълнително като ползвате контактната форма на сайта. Едва СЛЕД като всички тези въпроси бъдат изчистени и вие сте съгласен да спазвате ВСИЧКИ тези Условия за ползване съвестно и без оговорки – едва тогава правете поръчка на Персонален сайт в Системата CancerCureClinic-info.
В противен случай – не поръчвайте такъв сайт!

_______________________

КРАЙ
на Правилата и Условията за ползване на Персоналния Сайт
в Системата CancerCureClinic-info.

 

Copyright © 2010 Всички права запазени.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Всяко неауторизирано заимстване
на текстове, изображения и други материали от този сайт
или на част от тях, може да бъде подложено на санкции
по закона на Европейската Общност
© Neanidis EU 2010